Samtalsterapi

Hur trivs du med dig själv och ditt liv?

I samtalsterapi får du möjlighet att fokusera på dig och dina behov. Du får tillsammans med samtalsterapeuten reflektera över vem du är idag, vem du vill vara och om det finns saker du vill förändra. I terapirummet råder en tillitsfull atmosfär där du får känna dig helt trygg med att öppna upp och utforska ditt inre. Här är du fri att benämna saker precis så som de känns, utan att någon dömer dig eller har värderingar om hur du borde vara.

Exempel på områden som kan tas upp i samtalsterapi är

  • låg självkänsla eller dåligt självförtroende
  • stress, nedstämdhet, ångest, depression och utmattning
  • traumatiska händelser, utsatthet eller mobbning
  • svårigheter under uppväxten
  • problem i relationer
  • utanförskap
  • sorg
  • medberoende och överansvar
  • utforskande av orsaker till olika typer av beroenden
  • känslor av värdelöshet, skam eller meningslöshet

Det kan också handla om en vilja att förstå dig själv bättre eller att du har en längtan efter något annat i livet. Du behöver inte må dåligt för att gå i terapi.

Hur går det till?
Samtalsterapi inkluderar olika arbetssätt med det reflekterande samtalet som grund. Jag är lyhörd för vad som passar dig och utformar terapin därefter. Inom psykosyntesen, som jag är utbildad inom, finns många visualiseringsövningar som kan ge värdefulla insikter och vi gör även bild- och gestaltövningar. Kopplingen mellan kroppsförnimmelser, känslor och tankar är betydelsefull och vi medvetandegör hur de samverkar hos dig. Vi kan också arbeta med mindfulness (medveten närvaro) samt inslag av KBT, ACT, schematerapi och CFT (Compassion fokuserad terapi). Vi anpassar oss förstås efter vad du känner dig bekväm med.

Om du vill ger vi oss tid att blicka bakåt för att finna orsaker och samband i ditt förflutna som kanske påverkar dig idag. Vi kan undersöka vilka olika sidor du har, vilka sidor du skulle vilja ge mer utrymme och vilka sidor du kanske vill tona ner. Psykosyntesens förhållningssätt är att alla sidor hos dig är välkomna och att det är värdefullt att lära känna dem och förstå hur du kan reglera dem. Vi kan också undersöka hur utvecklad din vilja är och eventuellt arbeta vidare med den.

Upplägg
En terapisession varar i 50 minuter. I samtalsterapi arbetar vi långsiktigt och låter processen ha sin gång. Det är en fördel om du har möjlighet att komma regelbundet – gärna en gång i veckan inledningsvis.
Vanligen träffas vi på min mottagning på Södermalm i Stockholm, men om önskemål finns kan vi även ses digitalt, över telefon eller på promenad.

Pris
En session samtalsterapi om 50 min kostar 975 kronor inklusive moms.
Om betalning sker via företag är priset 975 kr exklusive moms.

Det stannar mellan oss
Våra samtal är konfidentiella, vilket innebär att det du berättar stannar mellan oss. Jag följer Psykosyntesförbundets etiska regler som du kan läsa mer om här.

Varmt välkommen att kontakta mig, samtalsterapeut Charlotte Bark Andersson! Du kan också själv boka tid för samtalsterapi hos mig via Boka direkt genom att klicka på knappen här nedanför.