Parterapi och relationsterapi

Behöver du hjälp i din relation?

I parterapi kommer du och din partner tillsammans. Även andra relationer kan bli hjälpta av relationsterapi, som till exempel relationen mellan familjemedlemmar eller vänner.

Din levnadspartner är oftast den person som står dig allra närmast och det kan kännas sårbart att i parterapi söka hjälp av en utomstående för din mest intima relation. Jag hyser stor respekt för den känslan och känner ödmjukhet inför att få möjligheten att bidra i er process på ett sätt som upplevs som respektfullt av er båda. Det är också sårbarheten i en nära relation som gör det svårt att komma vidare utan hjälp ibland.

Skäl till att söka parterapi eller relationsterapi kan vara

 • vi bråkar hela tiden
 • vi har kommunikationsproblem
 • vi har vuxit ifrån varandra och vill hitta tillbaka
 • vi vill utveckla vår relation och ta den till en ny nivå
 • vi har olika syn på barnuppfostran, hushållssysslor eller ekonomi
 • vårt sexliv fungerar inte
 • barnen har flyttat hemifrån och vi vill finna ny spänning i vår parrelation
 • otrohet eller svartsjuka
 • beroende och medberoende
 • vi lever i en familj med bonusbarn och behöver hitta gemensamma former samt bra sätt att kommunicera med våra ex-partners
 • vi vill skiljas och vill få hjälp med en bra separation och fortsatt god relation

Hur går det till?

Par- och relationsterapi har liksom enskild samtalsterapi sin grund i samtalet, men det kan krävas lite mer styrning från terapeutens sida, med syftet att båda parter ska känna sig sedda och inkluderade på ett likvärdigt sätt under processens gång. Vi använder oss av väl beprövade metoder och övningar där båda parter får reflektera över frågor från sitt perspektiv för att sedan dela med varandra.

Ofta handlar problemen i en relation om bristfällig kommunikation och i parterapi arbetar vi med att komma förbi de hinder, blockeringar och missförstånd som finns. Exempel på kraftfulla verktyg vi kan ta hjälp av är non-violent communication och imagoterapins dialogform.

Det är också många gånger av stort värde att reflektera över era respektive bakgrunder och se vilka anknytningsmönster ni har tagit med er från er barndom in i er vuxna parrelation. Här kan vi få en djup förståelse för varför vissa beteenden, som kan tyckas bagatellartade, kan skapa så starka reaktioner hos oss.

Upplägg
I parterapi och relationsterapi träffas vi 80 minuter varje gång och det är vanligt att ses cirka fem gånger, men det är förstås individuellt och beroende på vilka utmaningar ni kommer med.

Pris
En session parterapi om 80 min kostar 1 600 kronor inklusive moms.
Om betalning sker via företag är priset 1 600 kr exklusive moms.

Det stannar mellan oss
Våra samtal är konfidentiella, vilket innebär att det ni berättar stannar mellan oss. Jag följer Psykosyntesförbundets etiska regler som du kan läsa mer om här.

Varmt välkommen att kontakta mig via e-post eller sms för frågor eller bokning!