Om mig

Charlotte Bark Andersson

 • Diplomerad Samtalsterapeut i integrativ psykoterapi med psykosyntes som grund (inkluderar KBT, ACT, schematerapi och gestaltmetoder)
 • Diplomerad Par- och relationsterapeut i psykosyntes
 • Diplomerad Samtalscoach i psykosyntes

Välkommen att kontakta mig för att boka tid eller boka själv genom att klicka på knappen nedanför.
Min mottagning finns på Södermalm i Stockholm, men vi kan även ses digitalt.

Samtalsterapeut och parterapeut Charlotte Bark Andersson
Södermalm, Stockholm

Jag drivs av ett genuint intresse och stor nyfikenhet på människor och deras berättelser. Nyckelord för mig i terapirummet är empati, tillit, acceptans, nyfikenhet och värme. Hos mig möts du av en tillåtande atmosfär där du blir bekräftad och sedd för den du är.

Det finns hos mig en stor tilltro till människors kreativa förmåga och inneboende förmåga till läkning. Den kreativa processen intresserar mig och jag har personlig yrkeserfarenhet av hur den verkar, både vid utveckling av programvara i finansbranschen och vid konstnärligt skapande i måleri.

Ett område som jag brinner lite extra för är högkänslighet och hur detta personlighetsdrag påverkar oss i vardagslivet, hur vi kan finna strategier för att må bra i en omvärld som ofta tycks vara utformad för mer hårdhudade och extroverta personligheter.

Jag har varit verksam som samtalsterapeut sedan 2015 och arbetar utifrån psykosyntesens synsätt som jag beskriver längre ned på denna sida. Jag är medlem i Psykosyntesförbundet och följer deras etiska regler, se www.psykosyntesforbundet.se.
Jag går regelbundet i handledning enligt branschpraxis och jag är ansvarsförsäkrad.

Utbildning i psykoterapi

Övrig utbildning

 • Civilingenjör, Teknisk Fysik (Tillämpad matematik), KTH
 • Grundläggande konstutbildning (2 år), Gerlesborgsskolan i Stockholm
 • Konst och media (1 år), Konstskolan Paletten

Psykosyntes – vad är det?

Psykosyntesen är en psykologi med ett holistiskt synsätt som betraktar människan som en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. Den utvecklades i början av 1900-talet av Roberto Assagioli från Italien, som var psykiater och inledningsvis lärjunge till Carl Gustav Jung.

Assagioli tyckte att Sigmund Freuds psykoanalys lade för lite tonvikt på värden som kärlek, kreativitet, skönhet och andlighet och sökte en vidareutveckling.

Några drag som utmärker psykosyntesen är

 • stor tilltro till människors inneboende potential
 • att se och bejaka det friska i varje människa
 • vikten av att blicka framåt och se möjligheter såväl som att blicka bakåt och analysera inåt
 • att alla människor kan utveckla och använda sin egen vilja och drivkraft för att åstadkomma förändringar
 • fokus på att känna eller annars finna meningsfullhet och syfte i våra liv
 • begreppet delpersonligheter – att medvetandegöra olika sidor hos oss själva och hur de påverkar oss i olika situationer
 • att vi har ett ”jag” som kan reglera våra olika sidor, såsom en dirigent kan styra sin orkester
 • vi är ”både-och” – vi behöver inte vara ”antingen-eller”
 • att vi är så mycket mer än våra känslor, våra tankar och vår kropp
 • desidentifikationstekniken – att exempelvis bli medveten om att ”jag har en känsla av sorg eller skam, men jag är inte den känslan”
 • erkännandet av transpersonella kvaliteter hos människan, ett andligt perspektiv som gränsar till österländska synsätt på liv och kärlek

Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska, förutom att ge oss insikter om varför vi beter oss som vi gör, hjälpa oss att omsätta våra intellektuella insikter till praktiskt handlande. Vi kan då lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och skapa en egen handlingsplan för livet – en handlingsplan som känns meningsfull.