GDPR

Enligt Dataskyddsförordningen, känd som GDPR (General Data Protection Regulation), från 2016, har företag ett flertal riktlinjer att följa för att skydda individers personuppgifter.

Nedan kan du läsa om hur jag anpassar mitt arbete till detta.

 • De uppgifter jag sparar om mina klienter i mitt adressregister är namn, adress,
  mobilnummer och e-post.

 • Uppgifterna används för fakturering och bokning och är skyddade genom lösenord.
  Jag delar inte några uppgifter med tredje part och jag använder endast uppgifterna
  när jag behöver kontakta klienten angående bokning och vid fakturering.

 • Jag för anteckningar efter varje möte. Dessa anteckningar förvarar jag på ett
  säkert sätt så att inte tredje part kommer åt dem och klientens namn förekommer
  heller inte i anteckningarna.

 • Vid avslutad terapi eller coaching behåller jag klientens kontaktuppgifter i upp till två år
  och mina anteckningar i upp till sju år, men klienten kan när som helst kontakta mig om
  man önskar att jag raderar kontaktuppgifterna eller anteckningarna från våra
  möten innan dess.