Samtalsterapi
samtalsterapiSamtalsterapi           •           Hur mår du egentligen?


I samtalsterapi får du möjlighet att fokusera på dig och dina behov, att reflektera över vem du är idag, vem du vill vara och om det finns saker du vill förändra. I terapirummet råder en tillitsfull atmosfär där du får känna dig helt trygg med att öppna upp och utforska ditt inre. Här är du fri att benämna saker precis så som de känns, utan att någon dömer dig eller har värderingar om hur du borde vara.


Exempel på områden som kan tas upp i samtalsterapi är låg självkänsla eller dåligt självförtroende, nedstämdhet, ångest, depression, problem i relationer, stress, traumatiska händelser, utsatthet eller mobbning, svårigheter under uppväxten, utanförskap, sorg, olika typer av beroenden, känslor av värdelöshet eller skam,  utmattningssyndrom eller upplevelse av meningslöshet. Men det kan lika gärna vara en vilja att förstå dig själv bättre eller att du har en längtan efter något annat i livet.


Samtalsterapi inkluderar olika arbetssätt och jag är lyhörd för vad som passar dig, men det reflekterande samtalet är vår grundsten. Inom psykosyntesen finns många visualiseringsövningar som ger dig insikter och vi gör även bild- och gestaltövningar. Kopplingen mellan kroppsförnimmelser, känslor och tankar är betydelsefull och vi medvetandegör hur de samverkar hos dig. Vi kan också arbeta med mindfulness (medveten närvaro) samt inslag av KBT, ACT och schematerapi. Vi anpassar oss förstås efter vad du känner dig bekväm med.


Om du vill ger vi oss tid att blicka bakåt och finna orsaker och samband i ditt förflutna som kanske påverkar dig idag. Vi kan undersöka vilka olika sidor du har, vilka sidor du skulle vilja ge mer utrymme och vilka sidor du kanske vill tona ner. Psykosyntesens förhållningssätt är att alla sidor hos dig är välkomna, men att det är värdefullt att lära känna dem och förstå hur du kan reglera dem. Vi kan också undersöka hur utvecklad din vilja är och eventuellt arbeta vidare med den.


En terapisession varar i 50 minuter. I samtalsterapi arbetar vi långsiktigt och låter processen ha sin gång och det är en fördel om du har möjlighet att komma regelbundet - gärna en gång i veckan under en lite längre tidsperiod. Våra samtal är förstås konfidentiella och jag följer Psykosyntesförbundets etiska regler. Varmt välkommen att kontakta mig!

parterapi 

Charlotte Bark Andersson

Diplomerad Samtalsterapeut, Diplomerad Par- och Relationsterapeut och Diplomerad Samtalscoach

Copyright 2015 © All Rights Reserved