Om mig


Charlotte Bark Andersson

Diplomerad Samtalsterapeut

Diplomerad Par- och Relationsterapeut

Diplomerad Samtalscoach


Jag drivs av ett genuint intresse och stor nyfikenhet på människor och deras berättelser. Nyckelord för mig i terapirummet är empati, tillit och acceptans. Nyfikenhet och värme. Hos mig möts du av en tillåtande atmosfär där du blir bekräftad och sedd för den du är.


Det finns hos mig en stor tilltro till människors kreativa förmåga och inneboende förmåga till läkning. Den kreativa processen intresserar mig och jag har personlig yrkeserfarenhet av hur den verkar både vid utveckling av programvara i finansbranschen och vid konstnärligt skapande i måleri. Ett område som jag brinner lite extra för är högkänslighet och hur detta personlighetsdrag påverkar oss i vardagslivet, hur vi kan finna strategier för att må bra i en omvärld som ofta tycks vara utformad för mer hårdhudade och extroverta personligheter.


Jag arbetar utifrån psykosyntesens synsätt. Våra samtal är konfidentiella och jag följer Psykosyntesförbundets etiska regler, se www.psykosyntesforbundet.se.

Jag är medlem i Psykosyntesförbundet.


Utbildning

  • Diplomerad samtalsterapeut i psykosyntes, HumaNova i Stockholm
    En basutbildning i integrativ psykoterapi (en s k steg 1-utbildning) som även inkluderar KBT, ACT, schematerapi och gestaltmetoder
  • Diplomerad par- och relationsterapeut i psykosyntes, HumaNova i Stockholm
  • Diplomerad samtalscoach i psykosyntes, HumaNova i Stockholm
  • Mindfulnessinstruktör steg 1, Mindfulnesscenter Stockholm, samt Mindfulness-baserad stressreduktion (8-veckorsprogram), Center for Mindfulness Sweden
  • Certifierad handledare i sorgbearbetning, Svenska institutet för Sorgbearbetning
parterapi
parterapi 

Charlotte Bark Andersson

Diplomerad Samtalsterapeut, Diplomerad Par- och Relationsterapeut och Diplomerad Samtalscoach

Copyright 2015 © All Rights Reserved