Om Psykosyntes
psykolog


Psykosyntes - vad är det?


Psykosyntesen är en psykologi med ett holistiskt synsätt och betraktar människan som en helhet bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. Den utvecklades i början av 1900-talet av italienaren Roberto Assagioli, som var psykiater och inledningsvis lärjunge till Carl Gustav Jung. Assagioli tyckte att Sigmund Freuds psykoanalys lade för lite tonvikt på värden som kärlek, kreativitet, skönhet och andlighet och sökte en vidareutveckling.


Några drag som utmärker psykosyntesen är


  • stor tilltro till människors inneboende potential
  • att se och bejaka det friska i varje människa
  • vikten av att blicka framåt och se möjligheter såväl som att blicka bakåt och analysera inåt
  • att alla människor kan utveckla och använda sin egen vilja och drivkraft för att åstadkomma förändringar
  • fokus på att känna eller annars finna meningsfullhet och syfte i våra liv
  • begreppet delpersonligheter - att medvetandegöra olika sidor hos oss själva och hur de påverkar oss i olika situationer
  • att vi har ett "jag" som kan reglera våra olika sidor, såsom en dirigent kan styra sin orkester
  • vi är "både-och" - vi behöver inte vara "antingen-eller"
  • att vi är så mycket mer än våra känslor, våra tankar och vår kropp
  • desidentifikationstekniken - att exempelvis bli medveten om att "jag har en känsla av sorg eller skam, men jag är inte den känslan"
  • erkännandet av transpersonella kvaltiteter hos människan, ett andligt perspektiv som gränsar till österländska synsätt på liv och kärlek


Psykosyntesen är en praktisk psykologi. Den ska, förutom att ge oss insikter om varför vi beter oss som vi gör, hjälpa oss att omsätta våra intellektuella insikter till praktiskt handlande. Vi kan då lära känna oss själva bättre, förstå våra behov och skapa en egen handlingsplan för livet - en handlingsplan som känns meningsfull.


parterapi 

Charlotte Bark Andersson

Diplomerad Samtalsterapeut, Diplomerad Par- och Relationsterapeut och Diplomerad Samtalscoach

Copyright 2015 © All Rights Reserved